Sayın Rektörüm,
Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) (www.kunib.com), 14 ülkeden 81 üniversitenin üyesi
bulunduğu uluslararası bir akademik işbirliği kuruluşudur. KÜNİB, kurulmuş olduğu 11 Kasım 2009
tarihinden bu yana birçok ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyum düzenlemiş, aynı zamanda uluslararası
önemli projeleri hayata geçirmiştir.
KÜNİB, YÖK’ün “yüksek öğretimde uluslararasılaşma vizyonu” çerçevesinde ve Ekonomi
Bakanlığımız’ın da “yurtdışında fuara katılım desteği” ile, 36 üniversitemizin katılımıyla, Azerbaycan’ın
başkenti Bakü’ de, 03-04 Mayıs 2014 tarihlerinde, “KÜNİB Üniversite Tanıtım Günleri” adlı etkinliği
başarıyla gerçekleştirmiştir.
KÜNİB Yönetim Kurulu, yukarıda sözü edilen etkinliğin kapsamını genişleterek, “KÜNİB 2015
Eğitim Fuarları”nı Makedonya ve Azerbaycan’da düzenleme kararını almış bulunmaktadır. Öncelikli
amacımız; ülkemize olan yabancı uyruklu öğrenci akışını artırmak ve böylece YÖK’ün uluslararasılaşa
vizyonuna katkı sağlamaktır. Bu bağlamda, Makedonya/Üsküp ve Azerbaycan/Bakü’de yapılacak fuarlara
yaklaşık 15.000 öğrencinin katılımı beklenmektedir. KÜNİB’in sağlayacağı bağlantılarla fuarlarda akademik
yöneticiler, sektör temsilcileri ve üst düzey eğitim bürokratları da bir araya gelecek ve yeni işbirliği olanakları
sağlanacaktır. Fuarlarda “Study in Turkey”, “KÜNİB(e-YÖS)” ve “Mevlana Değişim Programı” da resmi
olarak tanıtılacaktır.
14-15 Mart 2015 tarihlerinde Makedonya/Üsküp’de, 11-12 Nisan 2015 tarihlerinde ise
Azerbaycan/Bakü’de yapılacak olan KÜNİB 2015 Eğitim Fuarları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız
tarafından ve Ekonomi Bakanlığımız’ın “Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine
Dair Tebliği” kapsamında resmi olarak desteklenmektedir. Fuarlara katılacak vakıf üniversiteleri % 70
oranında, devlet üniversiteleri ise % 100 oranında katılım katkısı alacaklardır.
KÜNİB 2015 Eğitim Fuarları’na katılacak üniversitelerimiz için gerekli olacak bilgiler bu
mektubumuzun ekindeki dosyada yer almaktadır. Fuarlarda temsil edilecek olan üniversitelerin sayın
rektörleri ve eşleri fuar süresince KÜNİB’in misafiri olacaklardır.
KÜNİB Eğitim Fuarları’nda şahsınızı ve Üniversitenizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Gerekli planlamayı bir an önce yapabilmemiz bakımından katılım ile ilgili resmi başvurunun ekteki dosyada
belirtilen şekilde en geç 20 Ocak 2014 tarihine kadar tarafımıza iletilmesini önemle rica ederiz.
Saygılarımla.

Sayın Katılımcılar,

Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) (www.kunib.com), 14 ülkeden 82 üniversitenin üyesi bulunduğu uluslararası bir akademik işbirliği kuruluşudur. KÜNİB, kurulmuş olduğu 11 Kasım 2009 tarihinden bu yana birçok ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyum düzenlemiş, aynı zamanda uluslararası önemli projeleri hayata geçirmiştir.

KÜNİB, YÖK’ün “yüksek öğretimde uluslararasılaşma vizyonu” çerçevesinde ve Ekonomi Bakanlığımız’ın da “yurtdışında fuara katılım desteği” ile, 36 üniversitemizin katılımıyla, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, 03-04 Mayıs 2014 tarihlerinde, “KÜNİB Üniversite Tanıtım Günleri” adlı etkinliği başarıyla gerçekleştirmiştir.

KÜNİB Yönetim Kurulu, yukarıda sözü edilen etkinliğin kapsamını genişleterek, “KÜNİB 2015 Eğitim Fuarları”nı Makedonya ve Azerbaycan’da düzenleme kararını almış bulunmaktadır. Öncelikli amacımız; ülkemize olan yabancı uyruklu öğrenci akışını artırmak ve böylece YÖK’ün uluslararasılaşa vizyonuna katkı sağlamaktır. Bu bağlamda, Makedonya - Üsküp ve Azerbaycan - Bakü’de yapılacak fuarlara yaklaşık 15.000 öğrencinin katılımı beklenmektedir. KÜNİB’in sağlayacağı bağlantılarla fuarlarda akademik yöneticiler, sektör temsilcileri ve üst düzey eğitim bürokratları da bir araya gelecek ve yeni işbirliği olanakları sağlanacaktır. Fuarlarda “Study in Turkey”, “KÜNİB(e-YÖS)” ve “Mevlana Değişim Programı” da resmi olarak tanıtılacaktır.

14-15 Mart 2015 tarihlerinde Üsküp-MAKEDONYA’da, 11-12 Nisan 2015 tarihlerinde ise Bakü-AZERBAYCAN’da yapılacak olan KÜNİB 2015 Eğitim Fuarları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız tarafından ve Ekonomi Bakanlığımız’ın “Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine Dair Tebliği” kapsamında resmi olarak desteklenmektedir. Fuarlara katılacak vakıf üniversiteleri % 70 oranında, devlet üniversiteleri ise % 100 oranında katılım katkısı alacaklardır.

KÜNİB 2015 Eğitim Fuarları’na katılacak üniversitelerimiz için gerekli olacak bilgiler bu mektubumuzun ekindeki dosyada yer almaktadır. Fuarlarda temsil edilecek olan üniversitelerin sayın rektörleri ve eşleri fuar süresince KÜNİB’in misafiri olacaklardır.

Gerekli planlamayı bir an önce yapabilmemiz bakımından katılım ile ilgili resmi başvurunun en kısa sürede tarafımıza iletilmesini önemle rica ederiz.

Saygılarımla.


Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
KÜNİB Başkanı
Ardahan Üniversitesi Rektörü