Temel amacı, Kafkasya ve çevresinde bölgesel işbirliğini artırmak, ülkelerarası öğrenci ve öğretim üyesi akışkanlığını hızlandırmak, yapılacak sempozyumlar, ortak projeler ve araştırmalarla, düzenlenecek bilgi şölenleriyle bölge gençliğini ortak bir gelecek ülküsü etrafında birleştirmek olan Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB), 14 ülkeden 82 üniversitenin katıldığı büyük bir uluslararası eğitim organizasyonuna dönüşmüştür.

Bölgede büyük bir akademik ağ oluşturan KÜNİB, Yüksek Öğretim Kurumunun uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarına büyük bir hızla devam etmektedir. Bu misyon doğrultusunda 3-4 Mayıs 2014 tarihlerinde Bakü’de I. KÜNİB Üniversite Tanıtım Günleri (http://www.kunibtanitimgunleri.org/) düzenlenmiş ve bu etkinliğe, bölge ülkelerinden 36 üniversite katılmıştır. Büyük bir başarı ile tamamlanan tanıtım günleri sonucunda; gerek katılımcı üniversitelerden gerekse öğrenci, veli ve dershanelerden YÖS sınavlarının KÜNİB tarafından organize edilmesi doğrultusunda yoğun bir talep hâsıl olmuştur. Bu talebi, daha önce yapılan YÖS sınavlarıyla ilgili olarak dile getirilen çeşitli kaygılar ve somut şikâyetler ortaya çıkarmıştır.

KÜNİB’in IV. Olağan Kongresi’ne gerek yurtdışı gerek yurtiçinden katılan rektörlerimiz tarafından YÖS sınavlarının daha organize, daha erişimci/kapsayıcı ve daha güvenilir kılınması için KÜNİB çerçevesinde bir inisiyatifin hayata geçirilmesi önerilmiştir.

KÜNİB-YÖS ve KÜNİB-YÖS’ü tanıyan üniversiteler ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Tıklayınız...